Menu
Je verlanglijst

Privacy

Privacyverklaring Pyroshop BVBA

April 2023

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pyroshop BVBA  kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Pyroshop BVBA en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pyroshop BVBA verstrekt. Pyroshop BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR
Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan is er toestemming van je ouders of je wettelijke vertegenwoordigers vereist om gebruik te maken van onze diensten op de website.

WAAROM PYROSHOP BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT
Pyroshop BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om u in staat te stellen een verlanglijstje aan te maken en om per e-mail te kunnen benaderen met nieuwsbrieven indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

HOE LANG PYROSHOP GEGEVENS BEWAART
Pyroshop BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Pyroshop BVBA verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

COOKIES
Pyroshop BVBA gebruikt functionele cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. We gebruiken analytische cookies om onze website te verbeteren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Pyroshop BVBA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pyroshop BVBA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Pyroshop BVBA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Pyroshop BVBA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Pyroshop BVBA  heeft hier geen invloed op.

Pyroshop BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via Pyroshop BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar   Pyroshop BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Pyroshop BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pyroshop BVBA (https://www.pyroshop.be ) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pyroshop BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pyroshop BVBA op via    https://www.pyroshop.be  is een website van Pyroshop BVBA.

Pyroshop BVBA is als volgt te bereiken:

Postadres: Molenstraat 6, B-2387, Baarle Hertog, België
Vestigingsadres: Molenstraat 6, B-2387, Baarle Hertog, België
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: +32 (0)14 690678
E-mailadres: info@pyroshop.be

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nieuwsbrief

* E-mail: